studeren met objectief perspectief

Studeren met een objectief perspectief – 4 Tips voor de middelbare school

  |   Nieuws

Wanneer leraren op de middelbare school verschillende perspectieven in de klas brengen, opent dat nieuwe leerwerelden en bevordert het een sfeer van tolerantie en respect. Door studenten bloot te stellen aan verschillende perspectieven in plaats van aan eenzijdige verhalen, ontwikkelen ze kritisch denkvermogen en worden ze empathischer. Het is dus belangrijk dat docenten die cursussen geven over mensen, cultuur en geschiedenis, dit doen op een manier dat deze onderwerpen in een bredere context worden beschouwd. Hier zijn 4 manieren voor leerlingen om inhoud vanuit een nauwkeuriger en objectiever perspectief te begrijpen.

1. Streven naar een objectieve aanpak

Het is belangrijk om vooroordelen te overwinnen en te erkennen dat iedereen vooroordelen heeft, maar het overwinnen ervan is iets waar we allemaal voortdurend aan moeten werken. Dit betekent dat leerkrachten ervoor moeten zorgen dat alle leerlingen zich welkom voelen in de klas en leren om verschillende bronmaterialen te analyseren. Bovendien kan het helpen om bronmateriaal te controleren om ervoor te zorgen dat het geen stereotypen versterkt of bepaalde groepen schaadt. Leerkrachten moeten zich proactief opstellen om eventuele vooroordelen in de klas te herkennen.

2. Identiteit 

Docenten op de middelbare school hebben een verantwoordelijk voor op het ontwikkelen van een intelligente, zelfverzekerde persoonlijke en sociale identiteit. Dit geeft studenten blijk van zelfvertrouwen, assertiviteit en een positieve sociale identiteit.

Dit betekent dat kinderen moeten worden gesteund om zich sterk en trots te voelen voor wie zij zijn, zonder zich superieur te voelen aan anderen. Jonge studenten moeten worden aangemoedigd om accurate en respectvolle taal te leren om te beschrijven wie zij en anderen zijn. 

3. Gebruik van primaire en secundaire bronnen

In de Nieuwe Leerweg worden zowel primaire als secundaire bronnen gebruikt om leerlingen kennis te laten maken met belangrijke concepten en belangrijke gebeurtenissen. Primaire bronnen zijn gemaakt door mensen die direct bij een kwestie betrokken zijn geweest, terwijl secundaire bronnen belangrijke interpretaties geven en geschiedenis, cultuur en andere studieconcepten vanuit een breder perspectief laten inzien. Wanneer leerlingen zowel primaire als secundaire bronnen gebruiken, helpt het hen kritisch denkvermogen te ontwikkelen op een meer objectieve basis.

4. Rekening houden met de standpunten van gemarginaliseerde groepen

Het wordt vaak gezegd dat geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. En dat is helaas in veel gevallen een waarheid, waardoor studenten een eenzijdig perspectief krijgen op belangrijke perspectieven. Voor een nauwkeurige en volledige weergave van de geschiedenis en de cultuur is het belangrijk de stemmen op te nemen van degenen die vaak buiten beeld blijven. Op die manier krijgt objectiviteit prioriteit en kan er vanaf jongs af aan gewerkt geworden aan een breder wereldbeeld.