Digitaal Leren beschikt met BOVO-digitaal, VOROC en sinds 2014 Eén Aanmeldleeftijd, over informatie over overgangen, die samen met informatie van de gemeente en de rijksoverheid (DUO) kunnen bijdragen aan een goed onderzoeksprogramma.

Met de gemeente en schoolbesturen zal de komende periode onderzocht worden of een gezamenlijk optrekken hierin kan leiden tot vermindering van lasten en verbetering van de opbrengsten.