In 2014 is door Digitaal Leren een bescheiden onderzoek gedaan naar de behoefte van het vergroten van digitale vaardigheden bij docenten en naar het gebruik van digitaal lesmateriaal.

De komende tijd zal Digitaal Leren samen met scholen en ondersteunende instanties overleggen op welke wijze hier vervolg aan gegeven kan worden.