De Aanmeldapplicatie van Eén Aanmeldleeftijd wordt door basisscholen in Den Haag gebruikt voor het aanmelden voor groep 1. Met de applicatie kunnen basisscholen kinderen vanaf 1 jaar op school aanmelden, de verschillende fasen in het aanmeldproces doorlopen en hiervoor brieven genereren.

Zie voor meer informatie www.eenaanmeldleeftijd.nl.